FORM 4 VIDEOS

Chemistry Videos

HALKAN WAXAA KUUGU DIYAARA DHAMAAN VIDEO YADII BUUGA CHEMESTRY GA KA FAAI'DAYSO OO KA BARO CASHARADA KUGU ADAG

Biology Videos

HALKAN WAXAA KUUGU DIYAARA DHAMAAN VIDEO YADII BUUGA BIOLOGY GA KA FAAI'DAYSO OO KA BARO CASHARADA KUGU ADAG

Maths Videos

Halkan waxaa kuugu diyaara dhamaan video yadii Xisaabta ee Form 4 ka . ka faa'idayso oo baro casharada kugu adag

Physics Videos

Halkan waxaa kuugu diyaara dhamaan Video yadii Physics ka ee Form 4 ka faa'idaysoo ka baro